mediraty mediraty
"WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE BĘDZIE MEDYCYNĄ JUTRA”
L. L. PAULING
„TO NIE ŻYWNOŚĆ SZKODZI ZDROWIU TO BRAK WIEDZY O NIEJ SKRACA ŻYCIE”
PROF.S.TYSZKIEWICZ
„TO NIE DIETA, TO NOWY STYL ŻYCIA, ZACZNIJ OD DZIŚ.”
previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin

Dodano: pon Mar 25

Regulamin usług Poradni Dietetycznej Dietuss
§ Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych
przez Poradnię Dietetyczną Dietuss z siedzibą w Pierśćcu, ul. Głogowa 8, zwanej
dalej Poradnią
2. Usługodawcą jest Poradnia Dietetyczna Dietuss, firma jednoosobowa
reprezentowana przez (Agnieszkę Pierwoła), posiadającą siedzibę w Pierśćcu, ul.
Głogowa 8. NIP 548-105-38-62.
3. Pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Poradnię.
4. Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego
postanowień.
5. Regulamin obejmuje konsultacje i usługi stacjonarne, online oraz teleinformatyczne.
6. Konsultacje mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
7. Usługi są świadczone z należytą starannością, ale nie dają gwarancji konkretnych
rezultatów.
§ Warunki i zasady współpracy
1. Pacjent zobowiązany jest do:
a. Informowania o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, suplementach oraz
udostępnienia wyników badań i dokumentacji medycznej.
b. Zapłaty za usługę gotówką lub przelewem na konto
27 1140 2004 0000 3302 7415 5292 mbank Poradni w terminie 2 dni od daty
świadczenia usługi.
c. Uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego, jeśli jest osobą niepełnoletnią.
2. Dietetyk ma obowiązek: a. Przeprowadzenia wywiadu żywieniowo-medycznego i
konsultacji z należytą starannością. b. Opracowania planu żywieniowego w ciągu 7
dni roboczych. c. Zachowania poufności informacji dotyczących pacjenta.
3. Ilość wizyt jest uzależniona od potrzeb pacjenta, a ich długość może być dostosowana
po uzgodnieniu z dietetykiem.
4. Rejestracja odbywa się telefonicznie, sms-em lub przez formularz kontaktowy na
stronie internetowej.
5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że terapia żywieniowa może być długotrwała i
wymaga współpracy z dietetykiem.
6. Dietetyk udziela informacji na temat kaloryczności diety, ale nie jest zobowiązany do
udzielania szczegółowych informacji na temat składu mikro i makro składników.
7. Dietetyk może odmówić wykonania planu żywieniowego w przypadku niemożności
spełnienia oczekiwań pacjenta lub w przypadku przeciwwskazań medycznych.
8. Pierwsza wizyta trwa ok. 50 min, wizyty kontrolne ok. 20 min.
9. Istnieje możliwość wydłużenia czasu wizyty, po wcześniejszym uzgodnieniu z
dietetykiem
10. W przypadku spóźnienia pacjenta, zastrzega się prawo do pobrania opłaty za całą
wizytę.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu
dietetycznego bez wiedzy i kontroli Dietetyka.

§ Przetwarzanie danych osobowych
12. Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności Poradni „Dietuss” znajdują się
w pliku o nazwie RODO
§ Przetwarzanie danych osobowych
1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności Poradni.
§ Postanowienia końcowe
1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że efekty diety mogą być nieprzewidywalne, a
Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za brak oczekiwanych rezultatów.
2. Pacjent ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe stosowanie diety oraz za zatajenie
istotnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.
3. Materiały udostępnione przez Poradnię mogą być używane wyłącznie dla celów
osobistych pacjenta.

§ Własność intelektualna
1. Wszystkie materiały, w tym teksty, grafiki, logotypy oraz inne utwory zamieszczone
w Serwisie Poradni Dietetycznej Dietuss są własnością Poradni lub zostały użyte za
zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Poradni, zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i podlegają ochronie.
§ Odstąpienie od umowy produktów przesłanych drogą elektroniczną
1. Rezygnacja z długoterminowej usługi możliwa jest jedynie za zgodą dietetyka w
przypadkach losowych
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Poradnia zobowiązuje się do
zwrotu Pacjentowi wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku produktów, które z uwagi na
swój charakter nie nadają się do odesłania, np. usługi świadczone w formie cyfrowej,
jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Pacjenta oraz informacja
o utracie prawa odstąpienia od umowy w chwili rozpoczęcia świadczenia została przez
niego udostępniona.
4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w
przypadku produktów niestandardowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Pacjenta, np. spersonalizowanych diet czy planów żywieniowych.

4. Pacjent nie ma możliwości rezygnacji z przesłanej diety czy ziołoterapi, ale
dopuszcza się korektę jadłospisu w ramach reklamacji.

Kontakt

Cieszyn

NZOZ Ubezpieczalnia
ul. Bielska 37
Wtorek:13:00 – 19:00
Cieszyn

Bielsko-Biała

Przychodnia ADA Medica
ul. Legionów 50
Poniedziałek :13:00 – 15:30
Cieszyn

Żory

Poliklinika Gaweł
ul. Sądowa 5
Czwartek: 15.00-21.00
Cieszyn

Skoczów

Poradnia Dietetyczna Dietuss
Sklep zielarski, zdrowa żywność
ul. Stalmacha 7
Cieszyn